Ydelser

 

 

 

 

Supervision

 

Egestas sit velit sit lorem, pede pellentesque vestibulum suscipit. Turpis integer nulla metus elit, magna cras ipsuaes invetore veritas equasi archecs beatae tellus urna explicaem voluptas.

 

 • Metus pellentesque lorem, amet ned euismod.
 • Amet nam orci vivamus nunc ullamcorper accumsan.
 • Turpis nullam dolor aenean sit neque dapibus magna.
 • Egestas congue mauris nulla turpis ante sed dapibus.

Psykolog Lene Alvira Brendebjerg

Ydelser

Terapi

Jeg tilbyder terapi til mennesker der har det svært eller er i krise.

 

Jeg er meget inspireret af nærværets kraft og styrke og hvordan vi som mennesker indgår i en fælles dans med vores nervesystem i mødet med hinanden. I mit univers fokuseres der ikke på rigtig og forkert, men på forskellighedens mangfoldighed og styrke.

 

 

Samtaleterapi

Jeg tilbyder samtaleforløb med børn, unge og voksne.

Et terapiforløb kan tage udgangspunkt i f.eks.

 

 • Lavt selvværd
 • Skam/skyld problematikker
 • Livskrise
 • Depression
 • Stress
 • Relationelle vanskeligheder

 

Et terapiforløb behøver ikke at tage udgangspunkt i en problematik eller krise, Jeg tilbyder også samtaleterapi til dem der ønsker at få en bedre forståelse af sig selv ved sammen med mig at gå på opdagelse i sig selv og finde et nyt landskab at skue ind i.

 

 

Traumeterapi

Et traume kan opstå af en hvilken som helst begivenhed, der er uventet. Det kan komme pludseligt og kan opleves af kroppen som en potentiel livstruende begivenhed. Traumet (eller chokket) kan føre til overvældende følelser af hjælpeløshed, en "stærk frygt", følelsen af kontroltab og en følelsen af en indre trussel om tilintetgørelse.

 

Jeg arbejder kropsterapeutisk med traumer, idet traumet ikke sidder i oplevelsen, men i kroppen. I terapien arbejdes der bl.a. med tilknytningstraume, prænatalt og relationelt. Jeg benytter mig af forskellige interventioner i forhold til akutte kriser, efterreaktioner og eventuelle efterfølgende traumatiseringer.

 

I terapien arbejdes der på at få mobliseret det indre beredskab, så de traumatiske reaktioner kan blive opløst naturligt gennem kropsterapeutiske øvelser. Jeg arbejder ud fra en biologisk neuroaffektiv udviklingspsykologisk vinkel.

Parterapi

Tekst på vej...

 

 

Priser for terapi

 • Individuel terapi af 50 min. varighed: 950 kr
 • Parterapi af 70 min. varighed: 1200 kr.

 

Der afregnes kontant eller med Mobilpay

 

Jeg modtager ikke henvisninger fra egen læge. Men vær opmærksom på, at du kan have en forsikring eller andet gennem dit arbejde, som helt eller delvist dækker dine udgifter til psykologsamtaler. Derudover giver Sygesikring Danmark tilskud. Tilskuddets størrelse er afhængig af hvilken gruppe du tilhører og hvorvidt du opfylder henvisningsårsagerne.

 

Afbudsregler

Afbud eller ændring af en tid bedes foretages hurtigst muligt og senest kl. 16 dagen før din aftale. Dette er bl.a. af hensyn til andre klienter, der venter på en tid. Ved udeblivelse uden afbud eller for sent afbud betales det fulde honorar.

 

 

 

 

Undersøgelser

 

Forældrekompetenceundersøgelser

Jeg har stor erfaring i at udfærdige forældrekompetenceundersøgelse. Som udgangspunkt laver jeg ikke disse undersøgelser alene, men som oftest sammen med en socialrådgiver eller en familiebehandler.

 

En forældrekompetenceundersøgelse skal vurdere hvorvidt forældre/de primære omsorgspersoner er i stand til at sikre og sørge for barnets fysiske omsorg og trivsel, dets udvikling, læring, opdragelse, emotionelle og socialt sunde udvikling.

 

Generelt skal forældre kunne yde struktur, engagement, omsorg og udfordring. I en undersøgelse vil der være flere overordnede og centrale træk i forældreomsorg, som jeg/vi vil have fokus på:

 

 • Varme, sensitivitet og anerkendelse
 • Opmærksomhed på barnets adfærd
 • Evne til mentalisering
 • En passende respons på barnets adfærd, som er udviklingsmæssig passende
 • At kunne reagere hurtigt på barnets adfærd og kommunikation
 • At evne at kunne stille relevante og alderssvarende krav.

 

I en forældrekompetenceundersøgelse vil der blive lagt vægt på forældrenes mentaliseringsevne for at vurdere om den er tilstrækkeligt udviklet så de er i stand til at varetage ansvaret for deres barn/børns trivsel og udvikling.

 

Selve undersøgelsen omfatter som udgangspunkt

 

 • Opstartsmøde med forældre og myndighedsrådgiver
 • Mentaliserings- og tilknytningsinterview (AAI)
 • Psykologisk testning (afhængig af opdrag og problematik, benyttes forskellige kognitive og personlighedsmæssige tests)
 • Observation af samspil (2 stk. á 3 timer)
 • Tilbagemelding til forældre
 • Afsluttende møde med forældre og myndighedsrådgiver.

 

Jeg har gode erfaringer med at teste i forældrenes eget hjem, såfremt det er en udfordring at komme ind til mig i klinikken i Odense.

 

 

 

Tilknytningsundersøgelser

Denne undersøgelse baseres primært på interviews og observation. Mit fokus vil være

 

 • Barnets relationelle miljø.
 • Barnets udviklingsniveau og behov.

 

Der vil blive brugt samspilsobservationer, som bygger på kvaliteten af disse udfra PC-ERA. Der vil i undersøgelsen indgå en vurdering om hvorvidt forældrene/den primære omsorgsperson er istand til at imødekomme barnets/børnenes udviklingsbehov ud fra prædisponerede fakoter; sårbarheder og belastinger. Der vil også blive lagt vægt på de ressourcer og styrkesider barnet har og om de har nogle vanskeligheder/forstyrrelser. Alt set med tilknytning som omdrejningspunkt.

 

 

Børnepsykologiske undersøgelser

Tekst på vej.....

 

 

Priser for undersøgelser

Kontakt mig for prisoverslag, idet undersøgelserne tilrettelægges ud fra opdrag og kan kombineres på forskellige måder, hvilket har indflydelse på prisen.

I forhold til tilknytnings- og børnepsykologiske undersøgelser afhænger prisen ligeledes af hvad der ønskes undersøgt.

Supervision

Trivsel og faglig udvikling har stor betydning for den enkelte medarbejder og organisationen som helhed. Jeg har flere års erfaring i at give supervision; individuelt og i gruppesammenhæng.

Jeg tilbyder også supervision til plejefamilier, som ofte befinder sig i krydsfelt mellem "hjernen og hjertet".

 

I supervision er det vigtigt for mig at der er fokus på spørgsmålet; "Hvordan kan jeg forstå det jeg mærker, føler og ser og bruge det konstruktivt, så det fører til en større forståelse af mine egne handlinger samt andres reageren på disse?"

 

Temaerne kan f.eks. være den vanskelige samtale, forældersamarbejde, konflikthåndtering, gruppedynamik samt pædagogisk analyse.

 

Priser for supervision á 60 min. varighed

 • Individuel supervision: 1200 kr.
 • Gruppesupervision 2-4 pers.: 1500 kr.
 • Gruppesupervision 4-8 pers.: 1800 kr.

 

Kontakt mig

Jernbanegade 19

5000 Odense C

lenealvira@psykologbrendebjerg.dk

3074 3413

Tilknyttet

Psykologerne i Jernbanegade